صفحه‌اصلی اخبار اكران مستند «اسرار آيت» در دانشگاه تربيت مدرس
 

اكران مستند «اسرار آيت» در دانشگاه تربيت مدرس

جانشين بسيج دانشگاه تربيت مدرس از اكران مستند «اسرار آيت» در اين دانشگاه خبر داد.

حسن شوشتري در گفتگو با خبرنگار دانشگاه باشگاه خبرنگاران، با اشاره به اينكه در دانشگاه تربيت مدرس قرار است مستند « اسرار آيت» به اكران درآيد، اظهار داشت: در اين مستند  به ابعاد شخصيت شهيد آيت پرداخته مي شود.
جانشين بسيج دانشگاه تربيت مدرس در رابطه با زمان اكران مستند«اسرار آيت» خاطرنشان كرد: اين مستند روز يكشنبه 26 آذر از ساعت 13 تا 15 در سالن اجتماعات شهيد مطهري اين دانشگاه به نمايش دانشجويان گذاشته مي شود.