صفحه‌اصلی مقالات ابهام‌ها در ترور شهید آیت
 

ابهام‌ها در ترور شهید آیت

ابهام‌ها در ترور شهید آیت

 با توجه به مواضع سیاسی شهید آیت در رویارویی با طیف وسیعی از مخالفان تفکر راستین انقلاب اسلامی، موارد مبهمی در این حادثه وجود دارد و مثلاً این اطمینان وجود ندارد که آیا تنها گروه مشارکت کننده در ترور ایشان، مجاهدین خلق بوده‌اند یا مجموعه‌های دیگر هم به نوعی در این ماجرا نقش داشته و احتمالاً انجام برخی هماهنگی‌ها را به عهده داشته‌اند.

 

محسن آیت، فرزند شهید در پاسخ به این سؤال که علت گمنامی شهید را در چه می‌دانید، می‌گوید: متأسفانه حتی پس از انقلاب اسلامی، در بسیاری موارد افراد وابسته به جریانات فکری بی اصالت و یا دست کم اشخاص تابع مورد توجه قرار گرفته‌اند اما سیاستمداران مستقل و خوشفکر در زمان حیات به حاشیه رانده شده‌اند و پس از حیات سانسور شده‌اند. شهید آیت هم از این قاعده مستثنی نبوده و نیست. طبعاً استقلال رأی و بینش قوی ایشان نمی‌توانسته مقبول نظر قدرت‌طلبان قرار بگیرد.

محسن آیت در پاسخ به این سؤال که آیا در ترور شهید آیت ابهامی وجود دارد، می‌گوید: با توجه به مواضع سیاسی شهید آیت در رویارویی با طیف وسیعی از مخالفان تفکر راستین انقلاب اسلامی، موارد مبهمی در این حادثه وجود دارد و مثلاً این اطمینان وجود ندارد که آیا تنها گروه مشارکت کننده در ترور ایشان، مجاهدین خلق بوده‌اند یا مجموعه‌های دیگر هم به نوعی در این ماجرا نقش داشته و احتمالاً انجام برخی هماهنگی‌ها را به عهده داشته‌اند.

او در توضیح این ابهامات می‌گوید: یکی از محافظان شهید آیت درست شب قبل از ترور عوض شده بود که این مسئله در آن شرایط بسیار عجیب می‌نمود. پاسداری که در زمان ترور همراه ایشان بود، مهارت کافی نداشت و نه تنها اقدامی برای دفاع از شهید آیت به عمل نیاورد، بلکه عملاً در صندلی عقب خودرو و پشت سر ایشان پناه گرفت.

محسن آیت که شاهد صحنه ترور پدر بوده و در آن زمان 14 سال داشته است، می‌گوید: چهره فردی که به عنوان ضارب اصلی معرفی و مجازات شد، با چهره کسی که به ایشان تیراندازی کرد شباهت کامل نداشت. فردی که پدر را به رگبار بست، فردی با محاسن مشکی بود، اما فردی که به عنوان ضارب ایشان محکوم شد فردی بور بود و شاید لازم می‌بود که برای روشن شدن قضیه، تحقیقات مفصل‌تری صورت بگیرد. او می‌افزاید: در صحنه ترور، تنها در عرض چند ثانیه پرالتهاب، بیش از 60 گلوله شلیک شده است و در چنین شرایطی روشن شدن جزئیات حادثه نیازمند بررسی دقیق تری بوده است. محسن آیت می‌گوید: با توجه به این که ضارب معرفی شده، عامل بیش از 20 مورد فعالیت تروریستی بوده است و اعتراف به ترور شهید آیت، تغییری در مجازات او به وجود نمی‌آورده است، این امکان وجود دارد که برای فرار ضارب اصلی، اجرای ترور را به عهده گرفته باشد.

محسن آیت می‌گوید: شهید آیت که در زمان انفجار هفت تیر به دلیل خستگی، سالن محل انفجار را ترک کرده بود و از این انفجار جان سالم به در برده بود، بعد ازاین واقعه می‌گفت کسانی که از حزب و بیرون حزب به جلسه هفت تیر دعوت شده بودند، کسانی بودند که با آنها از نظر خط فکری هم نظر بودم و کسانی که با من همفکر نبودند، عموماً یا به جلسه دعوت نشده بودند یا در زمان انفجار، به بهانه‌های مختلف، جلسه را ترک کرده بودند. به همین لحاظ پس از واقعه

هفت تیر، جناح فکری شهید در شورای مرکزی حزب در اقلیت قرار گرفته بود.

محسن آیت معتقد است شهید آیت در روزهای آخر حیات از این که پس از خلع بنی صدر، مجدداً افرادی با تفکرات انحرافی قدرت گرفته‌اند، ناراضی بود و حتی در روز شهادت (14 مردادماه 60 ) که رأی اعتماد به کابینه شهید باهنر مطرح بود، نگران سپردن سمت‌های حساس به اشخاصی با سوابق نامطلوب بوده است. پس از رأی اعتماد مجلس به وزارت خارجه میرحسین موسوی هم، ایشان می‌گفت اگر انفجار هفت تیر روی نداده بود، در مجلس، اینقدر تنها نمی‌ماندم و افراد بیشتری با من در مخالفت با وزارت او همراهی می‌کردند.


منبع : ویژه نامه رمز عبور 1