صفحه‌اصلی فیـلم مستند اسرار ترور شهید آیت
 
دوشنبه، 23 بهمن 1391 ساعت 00:24

مستند اسرار ترور شهید آیت

فیلم مستند اسرار ترور شهید آیت کاری از وب سایت شهید آیت را می توانید بصورت کامل مشاهده نمایید. در این فیلم بصورت تخصصی و کامل برای اولین بار به مسئله ترور شهید دکتر آیت پرداخته شده است.

آخرین ویرایش در دوشنبه، 23 بهمن 1391 ساعت 00:42

موارد مرتبط